Standpunten
Verkiezingen 2018
Over ons
Contact

Zoals elke fractie hebben wij uit de veelheid van informatie een keuze gemaakt. Er zijn bijeenkomsten geweest, er zijn als het niet duidelijk was vragen geweest waaruit van het college, de werkgroep en de ontwikkelaar antwoorden zijn gekomen. Wij zijn op elke uitnodiging ingegaan en hebben ook mensen gevraagd om te praten. Alles afwegende is er een standpunt bepaalt.

  

Algemeen belang

Wij hebben gekeken naar het algemeen belang van het dorp en zijn inwoners. Niet wie er het meeste baat bij heeft of welke groep het voordeel er bij heeft. We zijn ons ervan bewust dat er raakvlakken zijn en dat niet alles is te scheiden. De focus ligt bij ons op de leefbaarheid van het dorp en zijn Dorpshart, de financiën, de oplossing voor een probleem van de gemeente en waar onze inwoners het meest bij gebaat zijn. Het ontstaan en de noodzaak van een echt winkelcentrum komt van de Ondernemersvereniging. We zijn­ gevorderd, bouwdelen 1, 4 en 5 t.w. winkelunits en appartementen, huizen en het dokterscentrum met daarboven appartementen staan er. Nu staan we vanavond voor de keuze, wat komt er in BD 2 en 3.

Leefbaarheid

Winkels

Traffic

Huisvesting ambtenaren / verplaatsing gemeentehuis

Renswoude wil een dorp zijn waar men plezier woont met een goed verenigingsleven, lage gemeentelijke lasten en voor de jonge jeugd goede basisscholen. Hier hoort op de allereerste plaats betaalbare koop- en huurwoningen. Dat gaat goed. Van fase 5 Beekweide van de 34 koopwoningen gaan er 22 naar Renswoudse jongeren. De overige 12 gaan naar mensen in de buurt zoals Ederveen, Barneveld en Kootwijkerbroek.
Van een eerdere fase gingen de vrijstaande woningen en 2-1 kappers naar doorstromers uit Renswoude. Prima.
Binnenkort gaat de volgende fase van start en hier is ook al volop belangstelling voor. Voor een groot aantal jonge inwoners van Renswoude is de keuze hier op het dorp te blijven wonen en niet weg te trekken. Goed voor de leefbaarheid, scholen, verenigingen en winkels.

In de vele gesprekken, die wij met mn de ondernemersvereniging gehad hebben, kwam het onderwerp: de leefbaarheid van Renswoude nu en in de verdere toekomst meermaals aan de orde. Daarover zijn de ondernemersvereniging  en DBR het roerend eens. Ons streven is om die leefbaarheid maximaal te stimuleren.
De ondernemersvereniging heeft het standpunt, dat die leefbaarheid mn voor de toekomst bijna alleen gegarandeerd kan worden met een dorpsplein, dat geheel gevuld is met winkels. In hun overtuiging blijven jongeren zich dan in Renswoude vestigen en kunnen we blijven groeien.
Als DBR zijn wij van mening, dat die leefbaarheid van het dorp voor de toekomst vooral gegarandeerd wordt, als er voldoende betaalbare woningen gebouwd worden. Dat trekt bewoners en jongeren aan, dat zorgt dan weer voor ervoor dat het dorp de omvang houdt voor een levendig en commercieel dorpshart. 
Kenmerkend voor de situatie in Renswoude is, het grote en breder winkelaanbod van omliggende gemeenten waar onze middenstand elke dag de concurrentie aan den lijven van ondervindt.

Als DBR streven wij er, ondanks voorgaande overwegingen, nog steeds naar om het dorpshart te realiseren, met zoveel als mogelijk (semi) commerciële functies. Dat dit heel lastig is, zeker in een tijd van de internetwinkels realiseren wij ons terdege.

Een goed winkelbestand in het dorp is belangrijk. Op dit moment staan er 5 winkelunits leeg in het Dorpshart en nr. 6 komt er helaas aan. Gelukkig is de kapper en de bloemist er wel heen getrokken en gaat dit goed. Bij de start van het Dorpshart was er een kopgroep van 12 winkeliers die allen interesse hadden in een winkelunit in het Dorpshart. De gemeente zou ze dan planologisch helpen bij het achterblijvende pand. Van deze interesse is weinig overgebleven. Veel begrip hebben wij wel voor de ondernemers die wel een winkelunit gekocht met daartegen over beloofde commerciële ruimte. Maar als gemeente moet je kunnen bewegen. Anders waren er nu nog weilanden geweest in Renswoude noord en nu staat er een hele woonwijk.

Wel is een van de belangrijkste spelers, de supermarkt verplaatst.  Zonder supermarkt geen winkelcentrum. Volker Wessels, anderen hebben geprobeerd ondernemers te interesseren zich hier te vestigen. Niet gelukt. Het contract met VW-gemeente is overgenomen door FvWVastgoed. Deze kwam met het plan om de huidige bibliotheek, het gemeentehuis, BD 2 en 3 over te nemen met een betaling van de gemeente van 680.000 euro. Hiervoor krijgt de gemeente een nieuw gemeentehuis op het Dorpshart. Het college nam een voorsprong hierop en nam de 14 parkeerplaatsen over voor 200.000.  Of dit een juiste handeling was laten we hier even buiten beschouwing.

In alle discussies die er gevoerd worden, constateren wij ook tegenstrijdigheden: er is, in januari door de werkgroep Behoud gemeentehuis waar diverse ondernemers deel van uit  maakten, dat het dorpsplein zo groot mogelijk moet worden gehouden om allerlei evenementen te kunnen organiseren; Er werd daardoor sterk aangedrongen om BD3 niet te bebouwen vanwege dit argument. PAPIER


De commerciële invulling door Joop van Voorthuizen fietsen is  groter dan de oorspronkelijk plannen van BD2 en 3 samen.
Sindsdien wordt er met geen woord gerept over een te groot bouwblok en daardoor een te klein dorpsplein.

De ondernemersvereniging heeft erop gehamerd dat meer traffic, een toename van winkelend publiek zal komen door de plaatsing van de fietsenmaker in het Dorpshart. Meer winkelend publiek. dat is het streven.

Wat onzes inziens ook belangrijk is de nabijheid van woningen bij een winkelcentrum. Er zijn mooie ontwikkelingen nabij het Dorpshart. Dit is nog niet genoemd maar willen we even onder de aandacht brengen.

We kijken binnen een straal van 200 meter  vanuit het Dorpshart. Twee appartementen complexen aan de kop van de Taets van A. weg. Tien nieuwe woningen aan de Oude Holleweg en Vendelier. Twintig appartementen boven BD 1. Dertien appartementen van Vinkenborgh en Willigenburgh en Van de Glind. Het binnenveld met 16 appartementen op loopafstand. De Taets op zijn kop met 23 naar 64 woningen. In de Molenstraat tien appartementen complex en als laatste zou ik willen noemen wat gaat er gebeuren als Gijs Vlastuin vertrekt.  Over verhuizing van de brandweer ook maar niet.  Dus  ruim voldoende woningen in de directe nabijheid van het Dorpshart. Een gunstiger omgeving  kan ik haast niet bedenken. Dit moge  toch voor iedereen duidelijk zijn dat dit ideaal is  om winkelend publiek te trekken. Tenslotte over dit onderwerp, contact gehad met de huisartsenpraktijk. Sinds de opening op 1 september zijn er veel nieuwe patiënten bijgekomen. Aantallen per dag voor de huisartsenpost, prikpost, fysio enz. 70-100 per dag. Men spreekt tussen de 350-500 bezoekers per week. Niet mijn woorden maar van mw Dirven. In september is een  toename van klanten voor de bloemist. Hoe mooi kan je het hebben. Het is aan de ondernemers om die bezoekers/aanwonenden te verleiden om in dit Dorpshart hun boodschappen doen. Niemand kan dit afdwingen.

Als gemeenteraad hebben wij een verantwoording  om een gemeentehuis  te hebben  dat voldoet aan de eisen van de tijd; onze ambtenaren hebben recht op een goede werkplek.    Daarnaast is er de sterke wens om de levendigheid van het dorpsplein te stimuleren. Daarvoor is de verplaatsing van de bibliotheek  een prima initiatief; de bieb die zich steeds meer ontwikkelt als een ontmoetingsplaats voor iedereen en onze oudere inwoners in het bijzonder. Dorpsbelang wil die ontwikkeling graag stimuleren.

Financieel plaatje

Verplaatsing gemeentehuis

Er is een brei  aan cijfers die over ons allen uitgestort worden. We hebben er kennis van genomen en ons voornamelijk gebaseerd op officiële berekeningen.

Voor een ondernemer is het volstrekt begrijpelijk, dat je niet alleen kijkt naar de gevolgen voor de portemonnee van de belastingbetaler, maar ook naar de balans van de gemeente.
Als DBR denken wij, dat de Renswoude belastingbetaler vooral kijkt naar de gevolgen voor zijn / haar uitgaven en niet naar de balans van de gemeente.
Vanuit dat perspectief gezien, is het argument van de werkgroep commercieel invulling dorpshart, dat de gemeente 1,7 miljoen verliest niet relevant;
Even een kleine correctie deze week het was verschil was niet  1.7 miljoen maar 1 miljoen. Even 7 ton naar beneden bijgesteld.

Uit berekeningen die wij hebben mogen raadplegen zijn de kosten voor onze Renswoudse inwoners de komende 40 jaar significant lager door verplaatsing van het gemeentehuis in plaats van een grote verbouw achter het gemeentehuis.
Wat voor ons ook meetelt is de onzekerheid over deze verbouw. Hoe staat de Raad voor het Culturele erfgoed hierin? We praten wel over een rijksmonument wat een super beschermde status heeft en daar mag je niet zomaar enorm aan gaan verbouwen. Tegen al die mensen die bevreesd zijn dat dit mooie plaatje gaat verdwijnen wil ik zeggen. Wat voor bestemming het ook krijgt, dit monumentale gebouw blijft bestaan.

Tijdens de raadsvergadering van 10 oktober 2017 is er een amendement aangenomen wat inhield dat de ondernemers tot 1 december 2017 de tijd krijgen om er samen uit te komen, geen onrechtmatige staatssteun verleend zou worden en alles moet passen binnen het bestemmingsplan.

Het standpunt van Dorpsbelang Renswoude over wel of niet verplaatsing gemeentehuis was daarom niet meer aan de orde.

 

INBRENG DORPSBELANG RENSWOUDE AGENDAPUNT

Voorstel betreft ontwikkeling resterende bouwdelen Dorpshart (extra) van 10 oktober 2017

Copyright 2018 Dorpsbelang Renswoude

Dorpsbelang Renswoude

Social Media